SMEENK LAW
 
 
 

Profiel

Mr. Iwan Smeenk is sinds 2000 advocaat, ingeschreven in het arrondissement Gelderland en bij de Nederlandse Orde van Advocaten te 's-Gravenhage, en heeft zich bij een aantal grote kantoren vanaf het begin van zijn loopbaan bezig gehouden met de overheidspraktijk in de ruimste zin van het woord. Grote onteigeningsprojecten voor Rijkswaterstaat, advisering over de toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten en de bijbehorende bijstand in rechte, planschade- en nadeeelcompensatieadviezen, alsmede de bijstand op het gebied van civielrechtelijke aansprakelijkheden behoorden tot de werkzaamheden. Daarnaast heeft hij geregeld particulieren en bedrijven geadviseerd en bijgestaan in geschillen met de overheid op bovengenoemde rechtsgebieden en in handhavingszaken.

Hij beheerst naast de Engelse taal ook de Duitse en de Italiaanse taal.

Geregistreerde rechtsgebieden

Mr. Iwan Smeenk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de vogende rechtsgebieden gegeregistreerd:

- Onteigeningsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Mr. Iwan Smeenk is lid van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR), de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten (VBR-A) en de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA).

 

.