SMEENK LAW  
Advocaat  
 
 

Bestuursrecht

Overheden nemen ontelbaar veel besluiten, waarmee burgers en bedrijven dagelijks te maken hebben. Beslissingen op vergunningaanvragen, aanschrijvingen ter beëindiging van illegale situaties, legesbesluiten etc. bepalen op welke wijze men zijn gronden kan gebruiken. Het is niet eenvoudig in conflicten met de overheid het overzicht te behouden, en telkens tijdig en adequaat te reageren. Smeenk Law biedt deskundige bijstand en de mogelijkheid om deze zorg uit handen te geven.

 

 

 

.