SMEENK LAW
 
 
 

Onteigening

Voor de uitvoering van grote en kleine projecten wil een overheid (vaak de gemeente of Rijkswaterstaat) geregeld gronden aankopen. Wanneer een eigenaar het daar niet mee eens is, kan de overheid een onteigeningsprocedure starten op grond van de Onteigeningswet (welke op afzienbare termijn wordt opgenomen in de nieuwe Omgevingswet). Dit kan er toe leiden dat men door een vonnis van de rechtbank de eigendom verliest aan de overheid.

Smeenk Law is gespecialiseerd in het verlenen van bijstand (samen met een erkende onteigeningstaxateur) aan zowel de eigenaar als ook aan de onteigenende overheid in de administratieve procedure bij de Kroon en de gerechtelijke procedure bij de rechtbank.

 

 

 

.