SMEENK LAW
 
 
 

Ruimtelijk bestuursrecht

Gemeenten regelen in Omgevingsplannen de bouwmogelijkheden en de gebruiksmogelijkheden binnen hun grondgebied, terwijl ook de provincie en het rijk zo hun mogelijkheden hebben met plannen ruimtelijk beleid vast te leggen. Gemeenten kunnen ook medewerking verlenen aan bouwplannen door het verlenen van afwijkingsbesluiten onder de Omgevingswet. Burgemeester en wethouders verlenen daarnaast op aanvraag omgevingsvergunningen voor de realisering van bouwwerken.

In de Omgevingswet zijn de regels opgenomen voor de vaststelling van Omgevingsplannen en verlening van omgevingsvergunningen en afwijkingen.

Geregeld ontstaan er conflicten naar aanleiding van een bouwplan, of verzet men zich tegen een aanpassing van het Omgevingsplan. Smeenk Law adviseert zowel benadeelden als initiatiefnemers, en staat hen met de juiste deskundigheid bij in de soms ondoorzichtige procedures bij bezwaarcommissies, rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

 

 

.